ປ້ອງກັນໄຟຟ້າ Cable & ການອອກສຽງ

ໄສ້ສາຍສາມາດຕໍ່ສາຍດິນຢູ່ສົ້ນຫນຶ່ງ, ຫຼືທັງສອງສິ້ນສຸດລົງຂອງສາຍໄຟ. ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 4920 clambs ຊຸດສາຍດິນ. ປ້ອງກັນໄຟສາຍສາມາດໄດ້ຮັບການສະຫນອງໃຫ້ເປັນແຂນພ້ອມທີ່ຈະເຮັດ, ໃນມ້ວນຫຼືເປັນທໍ່ປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງໄດ້. ມັນມາບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນຄວາມຍາວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, on reel ຫຼືຕັດເຂົ້າໄປໃນຄວາມຍາວ.