racks ປ້ອງກັນ

racks ປ້ອງກັນສາມາດໄດ້ຮັບການຜະລິດໃນຂະຫນາດໃດ, ຈາກ racks shielded ຂະຫນາດນ້ອຍສໍາລັບຍານພາຫະນະຫຼືແຜນການທາງອາກາດເຖິງຂະຫນາດ racks ປ້ອງກັນຢ່າງເຕັມທີ່ຕົວຢ່າງສໍາລັບການດັດແກ້ຫຼ້າຂອງເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ.

racks ປ້ອງກັນສາມາດໄດ້ຮັບການດໍາເນີນໃນການຈໍານວນຂອງລະດັບປ້ອງກັນຈາກ 80dB ການເຮັດໃຫ້ນ້ອຍເຖິງ 140dB EMP ຫຼັກຖານສະແດງ racks ຊັ້ນທະຫານ.