Windows, ສະແດງແລະແຜ່ນໂປ່ງໃສ

ປ້ອງກັນປ່ອງຢ້ຽມ, ການສະແດງແລະດາບຝຶກສໍາລັບປ້ອງກັນໄຟຟ້າໂປ່ງໃສຂອງພວກເຮົາແມ່ນ virtually ຈະແຈ້ງທີ່ສຸດ. ພວກເຂົາເຈົ້າປ້ອງກັນສັນຍານຄວາມຖີ່ວິທະຍຸແລະ radiation microwave ໃນຊ່ວງຄວາມຖີ່ກວ້າງ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນສໍາລັບການປ້ອງກັນໄຟຟ້າສະແດງຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍຫຼືປ່ອງຢ້ຽມປ້ອງກັນໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ຈາກສອງສາມແມັດເປັນຈໍານວນຫນ້ອຍແມັດໃນ cages Faraday. ພວກເຮົາສະຫນອງການໂປ່ງໃສ EMI ປ້ອງກັນທີ່ທ່ານຊອກຫາ.