Foam, ປູກຢາງພາລາແລະແຜ່ນ

ໂຟມດໍາເນີນການ, ດໍາເນີນການປູກຢາງພາລາແລະແຜ່ນດໍາເນີນຊຸດຂອງພວກເຮົາແມ່ນເສັ້ນທາງຂອງຜະລິດຕະພັນຢາງຊິລິໂຄນທີ່ໄດ້ຮັບການດໍາເນີນການໄຟຟ້າໂດຍຜ່ານການນອກຈາກນັ້ນຂອງກາກບອນແລະອຸປະກອນດໍາເນີນການໄຟຟ້າອື່ນໆໄດ້. ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໄດ້ຮັບການສະຫນອງໃຫ້ໃນແຜ່ນ, ໂປຣໄຟລ໌ແລະຕັດເຂົ້າໄປໃນຮູບຮ່າງທີ່ຕ້ອງໃດ. ກະລຸນາເລືອກເອົາໂຟມ, ຢາງຫຼືເອກະສານວັດຖຸດໍາເນີນການໄຟຟ້າທີ່ເຫມາະສົມກັບ continuou.